Korak do slobode,
istorijska studija o Veri Gucunji,
SUBNOR,
Sombor, 1981.
Priča o partizanskom životu apsolventa medicine Vere Gucunje - Vrebalov i lekara Boška Vrebalova, koji su stradali u Homoljskom kraju, sročena na osnovu sačuvanih pisama supružnika.
Strana 106.

Slika E. Kočiša - poziv za Baladu
Vera (Balada) , monodrama o Veri Gucunji,
Narodno pozorište (premijera),
Sombor, 1986.
Monodrama je izvođena u Narodnom pozorištu u Somboru.
Veru je glumila Ksenija Marić.
Kosovska izdaja, istorijska studija,
Dnevnik,
Novi Sad, 1989.
Studije o kralju Vukašinu i caru Urošu, o Kosovskoj bici, o Milošu Obiliću, o Lazarevoj besedi kosovskim ratnicima i o Vuku Brankoviću kao izdajniku.
Strana 132.
Reagovanja 1, publicistika (kultura, društvo),
Krajina–Sombor,
Slavija–Novi Sad, 1994.
članci o knjigama, o umetnosti, o kulturi i politici, o istorijskim i ličnostima, o poznatim Somborcima, o zdravstvu i dr.
Pogovor Davida Kecmana.
Strana 225.
Reagovanja 2, publicistika (društvo, politika),
Krajina– Sombor,
Slavija– Novi Sad, 1995.
članci o zastavama, o homo politikusu, o budućnosti i svakodnevici, o raskršću srpskog naroda i o mogućim perspektivama.
Pogovor napisao Spasoje Salatić.
Strana 270.
Lament (Život i smrt Miloša Crnjanskog), drama,
Matica srpska,
Novi Sad, 1997.
Drama u tri čina o životu Miloša Crnjanskog, pisana na osnovu Miloševih zapisa i dokumenata iz njegove biografije.
Prilozi: O jednom dvoboju Miloša Crnjanskog i Crnjanski i smrt.
Strana 115.
Vera i druge priče,
Nova Slavija,
Novi Sad, 1999.
Jedanaest priča sa različitim motivima, čija se radnja dešava ponajviše u imaginarnom Mrakovcu.
Pogovor napisao David Kecman.
Strana 132.
Trifuneja 1, roman,
Matica srpska,
Novi Sad, 2000.
Priča o Krajišniku Trifunu Vučkoviću.
Radnja se dešava između Prvog i Drugog svetskog rata u Dalmaciji, Makedoniji i Šumadiji.
Pogovor napisao Spasoje Grahovac.
Strana 158.
Trifuneja 2, roman,
Matica srpska,
Novi Sad, 2001.
Nastavak priče o Trifunu Vučkoviću.
Radnja se dešava u Vojvodini i Dalmaciji nakon Drugog svetskog rata.
Pogovor Spasoja Grahovca.
Strana 213.
Crnjanski – prolegomena za patografiju,
Zadužbina “Andrejević",
Beograd, 2002.
Studija o književnom i psihološkom profilu Miloša Crnjanskog, pisana na osnovu poznatih biografskih podataka i zapisa samog Crnjanskog.
Format B5.
Strana 124.
Trifuneja 3,
Matica srpska,
Novi Sad, 2003.
Završni deo priče o Trfunu Vučkoviću.
Radnja se dešava u Vojvodini i Krajini, a okončava raspadom Jugoslavije i padom Republike Srpske Krajine avgusta 1995. godine.
Pogovor Spasoja Grahovca.
Strana 290.
Pečatnici, eseji i studije,
Prometej,
Novi Sad, 2005.
Studije o poznatim piscima, slikarima i javnim radnicima: Lazi Kostiću, Petru Despotoviću, Vasi Stajiću, Milošu Crnjanskom, Milanu Konjoviću, Dobrici ćosiću, Savi Stojkovu, Jovanu Raškoviću i Miroslavu Josiću Višnjiću.
Strana 202.
Stojan Berber ili razmicanje vremena,
tekstovi o Stojanu Berberu,
priredila Mara Knežević,
Učiteljski fakultet,
Sombor, 2006.
O knjigama Stojana Berbera piše 28 autora, među kojima su: Miroslav Antić, Spasoje Grahovac, Milica Grković, Miloš đorđević, Ljubomir Zuković, David Kecman, Zoran M. Mandić, Tihomir Petrović, Ljubica Popović-Bjelica, Saša Radojčić, Radivoj Stokanov, Nikola Strajnić, Boško Tomašević, Zorica Turjačanin, Herceg Janoš, Milutin Šljivančanin, Florika Štefan i drugi.
U prilozima se nalaze bibliografija, biobibliografija o Stojanu Berberu, podaci o Stojanu Berberu u antologijama i zbornicina poezije, odgovarajuće fotografije, kao i odabrani tekstovi, poetski i prozni, Stojana Berbera.
Zebnja, roman, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, 2008.
Roman o Srbima u Makedoniji izmedju dva svetska rata - radnja smeštena u jednom danu 1935. godine, uoči petomajskih izbora.Priča o porodici Lazara Sekulića, bugarskim komitama, srpskim četnicima i stvaranju i razaranju Jugoslavije.
1 od 2