Bolnički centar broj 2 u Somboru 1944–1945,
Opštinski odbor SUBNOR-a,
Sombor, 1977.
čovek iznad svega,
tekstovi dr Radivoja Simonovića,
uredio i predgovor napisao S. Berber,
Medicinski centar "Dr R. Simonović" i Podružnica Društva lekara Vojvodine u Sombor, Sombor, 1978.
Prevođenje fibrilacije pretkomora u sinus ritam kinidinom i beta-blokatorima,
magistarski rad,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Sombor, 1980.
Istorija zdravstvene kulture Sombora,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Sombor, 1980.
Nemoć medicine ili hirurgije,
medicinski traktat,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Sombor (1981, 1984) 2000
Pravila dugovečnosti,
tekstovi dr Konstantina Peičića,
uredio i predgovor napisao S. Berber,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Sombor, 1982.
Zdravlje na dlanu,
tekstovi dr Milana Jovanovića–Batuta,
uredio i predgovor napisao S. Berber,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Sombor, 1983.
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
studija sa dr Nevenkom Borković–Radunović,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Sombor, 1989.
Kardiologija u Beogradu,
doktorska disertacija,
Matica srpska,
Novi Sad, 1989.
Medicinski spisi,
(sa saradnicima),
Koronarni klub,
Sombor, 2003.
Istorija somborskog zdravstva,
Matica srpska,
Novi Sad, 2004.


Udžbenici
Interne bolesti sa negom, priručnik za srednje medicinske škole,
Centar za obrazovanje zdravstvene struke "Dr R. Rip" i Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Sombor, 1980.
Školska higijena,
(sa Pavlom Kovačevićem),
udžbenik za učitelje,
Učiteljski fakultet,
Beograd, 1996.
Školska higijena,
udžbenik za učitelje,
trece, dopunjeno izdanje
Pedagoški fakultet,
Sombor, 2006.
Ekologija,
udžbenik za učitelje,
cetvrto izdanje,
Pedagoški fakultet,
Sombor, 2006.


Zbornici
Zbornik radova Simpozijuma o kućnoj nezi i kućnom lečenju,
urednik S. Berber,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti u Somboru,
Gerijatrijska sekcija DLV/SLD,
Podružnica Sombor–Apatin DLV/SLD,
Sombor, 1997.
Zbornik radova i rezimea Prvo simpozijuma kardiovaskularnih dispanzera Srbije,
sa međunarodnim učešćem,
urednik S. Berber,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Kardiološka sekcija DLV/SLD,
Podružnica Sombor–Apatin DLV/SLD,
Sombor, 1998.
Zbornik radova i rezimea Simpozijuma školske medicine,
sa međunarodnim učešćem,
urednik S. Berber,
Dispanzer za kardiovaskularne bolesti,
Podružnica Sombor–Apatin DLV/SLD,
Pedijatrijska sekcija DLV/SLD,
Učiteljski fakultet,
Sombor, 2000.
Opšta medicina,,
Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija (VISAN), Beograd, 2008.,
2 od 2